Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Didinamas Šiaulių banko kapitalas

2003-05-29

Didinamas Šiaulių banko kapitalas

2003 gegužės 29 d. Lietuvos banko valdyba nutarė leisti AB Šiaulių bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 43 343 940 Lt.