Didinamas Šiaulių banko kapitalas

2003-05-29

Didinamas Šiaulių banko kapitalas

2003 gegužės 29 d. Lietuvos banko valdyba nutarė leisti AB Šiaulių bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 43 343 940 Lt.