Didinamas įstatinis kapitalas

2006-07-04

AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs liepos 4 d. nusprendė padidinti banko įstatinį kapitalą 15 mln. litų papildomais įnašais, išleidžiant
15 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

Nustatyta akcijų emisijos kaina – 2,20 lito už vieną akciją, t.y. 21 % mažesnė už susirinkimo dieną buvusį akcijos kursą. Akcijų emisija bus platinama tik esamiems banko akcininkams.

Tai jau devintasis įstatinio kapitalo didinimas per pastaruosius penkerius metus. Banko įstatinis kapitalas nuo 34 mln. Lt 2002 metais buvo padidintas iki 94 mln. Lt šiuo metu. Kapitalas padidintas 26 mln. Lt iš banko lėšų ir 34 mln. Lt – papildomais įnašais. Po pastarojo padidinimo įstatinis kapitalas viršys 109 mln. Lt.

Įstatinio kapitalo didinimas - svarbus banko plėtros veiksnys. Vykdydamas nuoseklią kapitalo didinimo politiką, bankas siekia stiprinti kapitalo bazę, sudaryti galimybę sparčiai didinti banko turtą, gerinti banko finansinius ir veiklos riziką ribojančius rodiklius, didinti investicijų į banko akcijas patrauklumą, platinant akcininkams akcijas žemesne už akcijos kursą emisine kaina ir leidžiant akcijų emisijas iš banko lėšų.