Didinama draudžiamų indėlių suma fiziniams ir juridiniams asmenims

2008-11-04

Nuo š. m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d. visi indėliai iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais (t.y. 345 280 litų) apdrausti 100 procentų.

Tokią Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pataisą vieneriems metams priėmė Lietuvos Respublikos Seimas. Šiaulių banke laikomų fizinių ir juridinių asmenų indėlių suma draudžiama valstybinėje įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“. Šiuo metu Šiaulių banke laikomų indėlių suma siekia 1,4 mlrd. litų.

Indėlių draudimas galioja fizinių ir juridinių asmenų indėliams ir einamosiose sąskaitose esančioms lėšoms nepriklausomai nuo to, kokia valiuta laikomos lėšos ir kiek indėlių bei sąskaitų Šiaulių banke turi indėlininkas. Šiaulių bankas, kaip ir kiti Lietuvoje registruoti bankai, moka privalomąsias draudimo įmokas Indėlių draudimo fondui. Iš šių privalomųjų bankų įmokų indėlių draudimo fondas indėlininkams, fiziniams ir juridiniams asmenims, išsyk kompensuotų prarastus pinigus - maksimalią draudimo išmokos sumą -  iki 100 000 eurų.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme sąvoka „indėlis” - tai indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale arba kredito unijoje pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant priskaičiuotas palūkanas).
Daugiau informacijos apie indėlių draudimą www.iidraudimas.lt