Didelių įmonių imamoms paskoloms teikiamos garantijos

2016-01-25

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo sudaryta galimybė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) teikti paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas investicines ir apyvartinėms lėšoms papildyti skirtas paskolas. Garantijos bus teikiamos už didelių įmonių paskolas, išduodamas kredito įstaigose, pasirašiusiose bendradarbiavimo sutartis su „Invega“.

Garantijos padės didelėms įmonėms sumažinti savo verslo riziką ir gauti reikiamą finansavimą, kurio paprastai negautų be valstybės paramos. Kredito įstaigoms už didelių įmonių paimtas paskolas bus garantuojama iki 80 proc. paskolos sumos.

 „Ūkio ministerija, įvertinusi valstybės garantijų, suteikiamų už smulkiojo ir vidutinio verslo paskolas, poveikį šalies verslui ir ekonomikai, tikisi, kad garantijos, kurias teiks „Invega“, padės ir didelėms įmonėms lengviau gauti išorinio finansavimo bei leis plėstis tiek šalies viduje, tiek už jos ribų“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Didelės įmonės jau gali gauti garantijas už paskolas, išduotas AB Šiaulių banke.  Tai pirmoji kredito įstaiga, kuri pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Invega“. Šiuo metu bendradarbiavimo sutartys taip pat pasirašinėjamos ir su kitomis kredito įstaigomis.

„Džiaugiamės, kad pasirašyta ši sutartis leis pasinaudoti banko sukaupta vertinga patirtimi ir sudarys galimybę su „Invega“ garantijomis skolinti ir didelėms įmonėms bei dar labiau padidins banko garantuotų paskolų portfelį, išplės bendradarbiavimą ne tik su smulkiuoju ir vidutiniu, bet ir su stambiu verslu“, – informavo Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

„Invegos“ garantijos suma už paskolą didelei įmonei negalės būti didesnė kaip 1,5 mln. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju –  750 tūkst. Eur), kai garantijos trukmė yra ne ilgesnė kaip 5 metai. Kai garantijos trukmė yra ilgesnė kaip 5 metai, bet ne ilgesnė kaip 10 metų, garantijos suma negalės būti didesnė kaip 750 tūkst. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 350 tūkst. Eur) (de minimis pagalbai taikomos ribos).

„Invegos“ įsipareigojimai pagal garantijas kredito įstaigoms už didelėms įmonėms išduodamas paskolas vienu metu neturės būti didesni kaip 20 mln. Eur. Šią sumą pasiekus, „Invegos“ garantijos už didelių įmonių imamas paskolas nebus teikiamos.

Garantijos išmoka bus mokama kredito įstaigos prašymu, kai didelė įmonė nevykdys paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir jai bus iškelta bankroto arba restruktūrizavimo byla.

Ūkio ministerijos pranešimas žiniasklaidai