Dėl klientų vertybinių popierių perkėlimo ir prekybos

2013-03-19

Informuojame, kad nuo 2013-03-20 atnaujinamas investicinių paslaugų buvusiems AB Ūkio banko klientams teikimas.  

Vadovaujantis tarp AB Ūkio banko, AB Šiaulių banko ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašyta sutartimi, visi klientų vertybiniai popieriai (išskyrus paminėtus žemiau), saugoti AB Ūkio banke, buvo perkelti į AB Šiaulių banką. Visos Investicinių paslaugų sutartyse numatytos sąlygos lieka galioti, klientams papildomai kreiptis į Šiaulių banką nereikia, nebent klientui asmeniškai pranešama kitaip. Klientai galės toliau naudotis internetinės prekybos vertybiniais popieriais sistema Eta banke, jiems galios ankstesni įkainiai. Prekyba užsienio šalių bendrovių akcijomis ir investiciniais fondais bus atnaujinta kiek vėliau, apie tai informuosime papildomai.

Į AB Šiaulių banką nebuvo perkelti šie vertybiniai popieriai:

  • UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdomų fondų vienetai. Fondų savininkų registrai perduoti pačiai valdymo įmonei. Informacija teikiama telefonu (8-37) 395526, (8-37) 395527.
  • AB Ūkio bankas akcijos ir obligacijos, Jų apskaita lieka AB Ūkio banke.

Dar kartą primename, kad remiantis AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ priimtu sprendimu, visi AB Ūkio banko klientų pavedimai, kurie buvo pilnai arba dalinai įvykdyti iki šio banko narystės sustabdymo NASDAQ OMX biržose, nebuvo anuliuoti ir atsiskaitymai už juos įvykdyti 2013-02-15.

Papildoma informacija teikiama:

  • dėl prekybos Eta banku - AB Šiaulių banko Finansų maklerio skyrius,
    tel. (8-37) 301 433, 301 432
  • dėl skyrių, kuriuose galima pasirašyti Investicinių paslaugų teikimo sutartis, teikti pavedimus - tel. (8-37) 395 508, 395 501