Dėl banko vadovų sandorių

2007-10-24

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams „Lietuvos rytas” ir „Šiaulių kraštas”.

3. AB Šiaulių bankas viešai paneigia, kad pastaruoju metu dažni banko vadovų sandoriai su banko akcijomis yra kaip nors susiję su kokia nors banko viešai neatskleista informacija. Šiaulių banko prisistatymo investuotojams Vilniaus vertybinių popierių biržos organizuotame renginyje metu buvo pateiktos banko veiklos kryptys: kapitalo bazės stiprinimas, investavimas į užsienyje veikiančią finansinę instituciją, banko padalinių plėtra Lietuvoje, intensyvus bendradarbiavimas su užsienio bankais, siekiant plėsti resursų pritraukimo šaltinius, banko produktų asortimento įvairinimas. Tai yra kryptys, bet ne konkretūs sprendimai. Nei dėl investavimo į užsienio finansų instituciją, nei dėl kitų veiklos krypčių įgyvendinimo  banko organai šiuo metu nėra priėmę viešai neatskleistų konkrečių sprendimų.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.

 

Administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas