Dėl bankinių paslaugų įkainių taikymo buvusiems Ūkio banko klientams

2013-03-05
Nuo 2013 m. kovo 5 d. Šiaulių bankas atnaujino dalies bankinių paslaugų teikimą buvusiems Ūkio banko klientams.

Šiems klientams už visas banko teikiamas paslaugas 60 kalendorinių dienų, iki š.m. gegužės 5 d. imtinai, Šiaulių bankas taikys Ūkio banke galiojusius paslaugų įkainius. Buvę Ūkio banko klientai, turintys sutartinius įkainius ir norintys toliau paslaugomis naudotis sutartinėmis sąlygomis, kviečiami per porą mėnesių kreiptis į Šiaulių banką dėl naujų sutarčių sudarymo.

Atkreipiame dėmesį, kad buvusiems Ūkio banko klientams už banko sąskaitų likučius, taip pat automatiškai pratęsiamiems indėliams bus taikomos tuo metu Šiaulių banke galiojančios palūkanų normos.

Buvusių Ūkio banko klientų drausti terminuotieji indėliai bus administruojami Šiaulių banke - jiems iki indėlio sutarties termino pabaigos galioja tos pačios sąlygos ir palūkanos, kurios buvo nustatytos Ūkio banke. Todėl jeigu nėra svarbių priežasčių, gyventojams nėra būtina skubėti į paslaugų teikimą atnaujinusius buvusius Ūkio banko skyrius, rūpintis dėl savo santaupų ar imtis kokių nors veiksmų, kol indėlio terminas nesibaigs. Užtikriname, kad visi klientų indėliai Šiaulių banke yra saugūs ir apdrausti LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka. Tuo pačiu gyventojams dėkojame už supratimą ir prašome, jeigu nėra būtina, pirmomis dienomis, atnaujinus paslaugų teikimą buvusiems Ūkio banko klientams, susilaikyti nuo apsilankymo banko skyriuose, kad būtų išvengta didelių eilių ir nepatogumų ilgai laukiant jose.

Jeigu buvusio Ūkio banko kliento terminuotojo indėlio sutartyje buvo numatytas automatinis indėlio pratęsimas, tai Šiaulių bankas tokio indėlio galiojimą pratęs naujam terminui taip pat automatiškai, pritaikydamas indėliui tuo metu galiojančias Šiaulių banko indėlių palūkanų normas.

Buvusiems Ūkio banko klientams, kurių indėliai administruojami Šiaulių banke, pageidaujant nutraukti terminuotųjų indėlių sutartis prieš terminą, Šiaulių bankas yra pasirengęs visą indėlio sumą, jeigu ji neviršija 20 tūkst. litų (arba ekvivalentu eurais), išmokėti iš karto. Jeigu indėlio suma yra didesnė nei 20 tūkst. litų, indėlininko lėšos bus išmokėtos ne vėliau kaip per dvi banko darbo dienas nuo rašytinio prašymo peteikimo. Kad nepatirtumėte nuostolių, siūlome, tik racionaliai įvertinus situaciją ir pasvėrus finansinę būtinybę, priimti sprendimą dėl galimo indėlio nutraukimo.

Buvusiems Ūkio banko klientams iki 2013 m. gegužės 5 d. (imtinai) galiojantys bankinių paslaugų  įkainiai

Dėl individualių klientų poreikius atitinkančių konkrečių paslaugų teikimo sąlygų, paslaugų įkainių ir bendradarbiavimo klientai visada gali atskirai kreiptis į Šiaulių banką.

Nuo 2013-03-04 perimtiems Ūkio banko klientams automatiškai galioja Šiaulių banko bendrosios taisykles - kviečiame su jomis susipažinti: