Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Dėl atsiskaitymų į buvusių Ūkio banko klientų sąskaitas

2013-03-06

Informuojame, kad atsiskaitymai litais ir užsienio valiuta galimi į buvusių Ūkio banko klientų sąskaitas, kurios priskirtos administruoti Šiaulių bankui (geroji Ūkio banko dalis).

Šiems klientams lėšas užsienio valiuta pervesti galima tik per Šiaulių banko korespondentines sąskaitas, nurodant gavėjo banką: Šiaulių bankas AB, SWIFT kodas CBSB LT26.

Jei Šiaulių banką pasieks lėšos, siųstos į buvusių Ūkio banko klientų sąskaitas, priklausančias blogajai Ūkio banko daliai, kurių Šiaulių bankas neadministruoja, tokios lėšos bus grąžintos siuntėjui.