Dėl antrojo naujos akcijų emisijos platinimo etapo

2005-12-23

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

DĖL ANTROJO NAUJOS AKCIJŲ EMISIJOS PLATINIMO ETAPO

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g.149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3.  Pasinaudodami pirmumo teise akcininkai pirmajame platinimo etape pasirašė ir apmokėjo 8,729,258 akcijas. Antrajam etapui lieka 1,270,742 akcijos.
2005-12-22 įsigaliojus LR Darbo kodekso papildymo 162(1) straipsniu įstatymui, keičiami anksčiau skelbti akcijų emisijos platinimo antrojo etapo terminai:
 II etapas – nuo 2005-12-23 iki 2006-01-09 - likusių po pirmojo etapo neišplatintų akcijų platinimas 2005-09-23 turėjusiems banko akcijų asmenims pagal jų paraiškas, atsižvelgiant į susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičių. Etapas suskirstytas į keturias stadijas:
1) nuo 2005-12-23 iki 2005-12-28 – paraiškų priėmimas;
2) nuo 2005-12-29 iki 2006-01-03 – akcijų paskirstymas paraiškas pateikusiems asmenims ir akcijų pasirašymo sutarčių pasirašymas;
3) nuo 2006-01-04 iki 2006-01-06 – akcijų apmokėjimas;
4) 2006-01-09 – nepasirašytų arba pasirašytų, bet laiku neapmokėtų akcijų pasirašymas ir apmokėjimas.
 
4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. (8-41) 595653.


AB Šiaulių banko
administracijos vadovo pavaduotojas    Donatas Savickas