Daugiau kaip penktadalis „Invegos“ garantijų portfelio šiemet atiteko Šiaulių bankui

2007-07-12

2007 m. pirmąjį pusmetį Šiaulių bankas užėmė lyderio pozicijas pagal bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) suteiktų garantijų, verslininkų imamų paskolų grąžinimui užtikrinti, skaičių.

Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių projektų finansavimui paremti Šiaulių bankui suteiktos garantijos sudarė 21,8 proc. iš visų per minėtą laikotarpį suteiktų garantijų. Antrasis pagal bendrą „Invegos“ suteiktų garantijų skaičių buvo SEB bankas - 19,5 proc., trečiasis - Ūkio bankas - 18,3 proc. - informuojama „Invegos“ išplatintame pranešime spaudai.

Per šešis šių metų mėnesius „Invega“ bankams jau suteikė 262 garantijas už smulkiųjų ir vidutinių įmonių imamas paskolas. Bendra garantijų suma sudarė 83,3 mln. litų. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu garantuotų paskolų suma išaugo 1,7 karto, iki 126 mln. litų. Šiemet mažiausia „Invegos“ garantijos suma buvo 15 635 litų, didžiausia - 1,6 mln. litų.

Aktyviausiai „Invegos“ teikiamomis paslaugomis naudojosi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Telšių ir Marijampolės apskričių verslininkai, kurie garantuotas paskolas daužniausiai naudojo medienos dirbinių gamybos, statybos, visuomeninio maitinimo bei viešbučių paslaugų sferoms vystyti.

Skaityti visą pranešimą spaudai

Šiaulių bankas pirmasis iš Lietuvos bankų pasirašė sutartį su garantijas įmonėms teikiančia UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, kuri veiklą pradėjo daugiau kaip prieš penkerius metus. Ši valstybinė institucija  suteikia iki 80 proc. paskolų garantijos ir iki 50 proc. subsidijuoja palūkanas.

Siekdamas gerinti verslo kreditavimo sąlygas, Šiaulių bankas bendradarbiavimo sutartis yra pasirašęs ir su VšĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu“ (LAAIF) bei UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“, kuris teikia garantijas ir paskolų subsidijas projektams esantiems ne miesto teritorijoje.