Dar didesnė EIB parama energiją tausojančio būsto atnaujinimui Lietuvoje

2013-09-13

Dar didesnė EIB parama energiją tausojančio būsto atnaujinimui Lietuvoje

Europos investicijų bankui (EIB) – kontroliuojančiojo fondo JESSICA valdytojui Lietuvoje pasirašius 40 mln. EUR paskolos sutartį su Šiaulių banku Lietuvos miestuose bus galima dar sparčiau įgyvendinti energijos taupymo programas.

Tai jau trečioji EIB sutartis su Šiaulių banku, kurios tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą daugiabučiuose pastatuose gerinant finansavimo sąlygas. Daugiabučių pastatų valdytojai ir jų savininkai gali teikti paraiškas 20-ies metų paskoloms su mažomis fiksuotomis palūkanomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėms finansuoti. Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės – tai šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų atnaujinimas, langų ir pagrindinių durų keitimas, stogo, pastato išorės sienų ir rūsio lubų šiltinimas ir alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir kt.) sistemų įrengimas. Šios investicijos padės gerokai sumažinti energijos suvartojimą, todėl mažės gyventojų sąskaitos už energiją.

„EIB aktyviai remia miestų plėtros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus. Todėl mes ypač džiaugiamės šia sutartimi su Šiaulių banku, kuri ne tik padės siekti Lietuvos anglies dioksido mažinimo tikslų, bet ir turės didelę socialinę naudą, nes gerės gyvenimo kokybė ir bus sukurta daugiau darbo vietų, ypač statybų sektoriuje“, – pasirašydamas sutartį kalbėjo EIB pirmininkas Werner Hoyer.

„Džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu su Europos investiciniu banku. Mane labiausiai džiugina praktiškai kiekvieną dieną pasirašomi daugiabučių gyventojų pritarimai modernizacijai. Tai rodo, kad jie pasitiki programa ir nori gyventi taupiau ir gražiau. Labai svarbu, kad jų norams įgyvendinti užtikrintume saugius renovacijos finansavimo šaltinius. Šis bendradarbiavimas su Europos investiciniu banku – žingsnis saugumo link“, – įsitikinęs aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.

“Jaučiame aktyvų gyventojų susidomėjimą daugiabučių namų renovacija, žinome jų poreikius ir neabejojame, kad įgyvendinamos renovacijos ekonominė grąža ilgainiui bus milžiniška. Šiandien renovacijos programa Lietuvai svarbi tiek ekonominiu, tiek socialiniu, tiek aplinkosauginiu aspektu, todėl glaudžiai bendradarbiaudami su EIB, Aplinkos ministerija, savivaldybėmis bei kitomis institucijomis, bendromis jėgomis aktyviai siekiame tvaraus šalies vystymosi. Mums rūpi Lietuvos ateitis, jaučiame didelę atsakomybę, tikime renovacijos programos nauda ir jos sėkme“, – sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

K. Vanago nuotr.

EIB yra Europos Sąjungos valstybėms narėms priklausanti ilgalaikio skolinimo įstaiga. Siekdamas padėti įgyvendinti ES politikos tikslus Bankas teikia ilgalaikes paskolas perspektyvioms investicijoms finansuoti.

JESSICA (Bendra Europos parama tvarioms investicijoms miestų teritorijose, angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) yra Europos Komisijos iniciatyva, parengta bendradarbiaujant su EIB ir Europos plėtros banko taryba. Pagal ją finansų inžinerijos priemonėmis teikiama parama tvarios miestų plėtros ir atnaujinimo projektams. EIB yra kontroliuojančio fondo, per kurį LR Vyriausybė įgyvendina JESSICA iniciatyvą, valdytojas.

Šiaulių bankas Lietuvos Vyriausybės vykdomose renovacijos programose dalyvauja nuo 2002 metų. 2010 m. Per pastaruosius trejus metus pagal JESSICA programą Šiaulių bankas finansavo 70 projektų, kurių bendra vertė siekia 9,6 mln. eurų. Šiemet Aplinkos ministerijos ir savivaldybių iniciatyva Lietuvoje pradėjus įgyvendinti naują daugiabučių namų atnaujinimo modelį, Šiaulių bankas jau patvirtino 111 projektų, kurių finansavimui skirta 20,2 mln. eurų.