Briuselyje domėtasi, kaip skatinti verslą Lietuvoje

2007-03-23

Briuselyje surengtame Europos verslo viršūnių susitikime, kuris šiemet buvo skirtas Europos ekonominės bendrijos įkūrimo 50 metų pasiekimams aptarti, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos jungtinės verslo misijos sudėtyje dalyvavo ir Šiaulių banko Vilniaus regiono vadovas Viktoras Budraitis.

Šiaulių banko atstovas ypač domėjosi verslo padėtimi Europoje bei verslo skatinimo galimybėmis. Kalbant apie smulkiojo ir vidutinio verslo vystymo perspektyvas, ypatingai buvo akcentuota fnansinės inžinerijos instrumentų, tokių kaip mikrokreditai, rizikos kapitalas, garantijos, subsidijos, mezzanine finansavimas, diegimo svarba, panaudojant struktūrinių fondų paramą. “Labai naudingi buvo susitikimai su Europos Sąjungos institucijose dirbančiais Lietuvos atstovais bei su Europos komisijos nare komisare Dalia Grybauskaite. Briuselyje užmegztus kontaktus ir gautą informaciją Šiaulių bankas panaudos, kurdamas naujus banko produktus smulkiajam ir vidutiniam verslui”, - teigė Viktoras Budraitis. Briuselyje taip pat buvo kalbėta apie Europos Sąjungos ekonominį bendradarbiavimą, pristatyti Lietuvos valstybės pasiekimai.
Šio aukščiausiojo lygio Europos verslo viršūnių susitikime buvo aptartos verslo vystymo Europoje perspektyvos 2007-2013 metų laikotarpiui bei ilgesniam - 50 metų - periodui. Pagrindiniais tikslais įvardintas Lisabonos strategijos įgyvendinimas ir socialiai atsakingos ekonomikos vystymas, kuriant Europą, kurioje gera gyventi visiems Europos Sąjungos nariams.
Tris dienas vykusioje konferencijoje, kurios šūkis "Reform to perform: Europe is our Business", pranešimus skaitė Europos komisijos prezidentas Jose Manuel Barosso, Europos šalių ministrai pirmininkai, Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo bei įvairių verslo asocijuotų struktūrų vadovai, stambių tarptautinių kompanijų atstovai.