Beveik 40 milijonų litų – toks įspūdingas visų Šiaulių bankui priklausančių įmonių grynasis pelnas per ne pilnus metus

2006-11-06

Visos AB Šiaulių banko grupei priklausančios įmonės per 2006 metų devynis mėnesius uždirbo 39,952 mln. Lt grynojo pelno (duomenys neaudituoti).

Šiaulių banko grupei tenkanti grynojo pelno dalis - 20,570 mln. Lt - palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu ši dalis padidėjo 3,3 karto. Išaugusį pelną labiausiai įtakojo dukterinės įmonės UAB „Šiaulių banko turto fondas“ įnašas, kuris, realizavus keletą nekilnojamojo turto projektų, sudarė daugiau kaip 11 mln. Lt. 

“Nuolat augantys rodikliai - tik įrodymas, kad Šiaulių bankas labai natūraliai, labai organiškai ir kasdien vis smarkiau integruojasi į žmonių gyvenimą. Akivaizdu, kad beveik visi šių metų planuoti rodikliai bus viršyti. Todėl norėdami patenkinti įvairių savo klientų poreikius, ir toliau turime dirbti įžvalgiai ir, žinoma, efektyviai“, - sako AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

AB Šiaulių bankas per tris šių metų ketvirčius uždirbo 11,623 mln. Lt neaudituoto grynojo pelno. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu banko grynasis pelnas padidėjo 65 procentais, o planuotas grynojo pelno rodiklis viršytas 6,6 procento (per tris šių metų ketvirčius Šiaulių bankas planavo gauti  10,901 mln. Lt grynojo pelno). Banko kreditų grynąja verte portfelis padidėjo 29 procentais. Banko indėlių ir akredityvų padaugėjo 33 procentais.

Per 2006 metus Šiaulių bankas planavo uždirbti 12 mln. Lt grynojo pelno, t.y. pusantro karto daugiau negu praėjusiais metais.
AB Šiaulių banko turtas per pastaruosius penkerius metus padidėjo 6,4 karto ir šiuo metu siekia 1302,9 mln. Lt, įstatinio kapitalo dydis - 94 mln. Lt.