Bankui svarbu, kokioje aplinkoje Lietuva gyvena ir dirba

2006-10-26

Kai sakoma, kad šalies ekonomika sparčiai auga, verslas nuolat plečiasi, gal ir jums kada kilo visiškai natūralus klausimas: ar mes gyvename švarioje ir sveikoje aplinkoje, ar tikrai ją saugome kiek įmanydami, ką patys darome, kad žemės plaučiai gyvybingai funkcionuotų?

Tarptautinėje konferencijoje “Darnios plėtros finansavimas Baltijos valstybėse” („Sustainable Finance in the Baltic States”) Šiaulių bankas pristatė savo patirtį aplinkosauginių projektų finansavime.

Bendradarbiaudamas su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu (LAAIF), panaudojant valstybės teikiamas subsidijas ir lengvatinius kreditus, 2004 - 2006 metais Šiaulių bankas finansavo daugiau kaip dvidešimt penkis ilgalaikius investicinius aplinkosauginius projektus. Bendra jų suma siekia per dvidešimt milijonų litų. Lėšos buvo skirtos atmosferos bei vandens apsaugos, atliekų tvarkymo projektams įgyvendinti. Visa tai leido sumažinti taršą atskiruose šalies regionuose ir, neabejotinai, padarė teigiamą socialinį poveikį čia gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms.

“Dauguma įgyvendinamų investicinių projektų, nežiūrint jų dydžio, vienaip ar kitaip paveikia ir aplinką, kurioje jie vykdomi. Plečiantis verslui bei didėjant visuomenės vartojimo poreikiams, ir Lietuvos visuomenė, ir patys verslininkai vis labiau suvokia aplinką tausojančio verslo svarbą ir naudą. Bankui ne tas pats, kaip gyvena miestai ir regionai, kuriuose jis dirba,” - savo pranešime akcentavo Šiaulių banko Vilniaus regiono vadovas Viktoras Budraitis.

Sostinėje vykusią konferenciją organizavo Jungtinių Tautų aplinkosaugos programos finansavimo iniciatyvinė grupė (UNEP FI - United Nations Environment Programme  Finance Initiative) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). Joje pranešimus skaitė Jungtinių Tautų Aplinkosaugos Programos (UNEP) koordinatoriai, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Šiaurės investicijų banko (NIB), Danske, Nordea ir DnB Nord bankų grupių atstovai, Swedbank’o darbuotojai, Lietuvos aplinkos apsaugos ministerijos specialistai. Iš Lietuvos bankų tik Šiaulių bankui buvo suteikta galimybė pasidalinti savo patirtimi, finansuojant aplinkos apsaugos projektus.