Baigta platinti naujoji akcijų emisija

2006-01-09

1.      AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.
2.      Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB “Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.
3.      2006-01-09 AB Šiaulių bankas baigė platinti naujos emisijos akcijas. Pasirašyta 10.000.000 vienetų vieno lito nominalios vertės akcijų, pasirašytos akcijos visiškai apmokėtos emisijos kaina - iš viso 17.000.000 Lt.
4.      Pranešimas nekonfidencialus.
5.      Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. (8-41) 595653.

Administracijos vadovas 
Algirdas Butkus