Baigta platinti banko akcijų emisija

2007-09-03

Pranešimas apie esminį įvykį 

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams „Lietuvos rytas” ir „Šiaulių kraštas”, taip pat paskelbiamas banko interneto tinklalapyje adresu www.sb.lt.

3. AB Šiaulių bankas 2007-08-31 baigė platinti naują akcijų emisiją, išleistą įstatinio kapitalo padidinimui papildomais įnašais. Pasirašyta ir visiškai apmokėta 40 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Bendra investuotojų už akcijas sumokėta suma emisijos kaina - 92 mln. litų (26,6 mln. eurų). Investuotojai pasirašytomis ir apmokėtomis akcijomis galės disponuoti po to, kai įstatymų nustatyta tvarka bus įregistruoti banko įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo padidinimu, ir akcijos bus įrašytos į jų asmenines vertybinių popierių sąskaitas akcijų emitento - AB Šiaulių banko, apskaitoje.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.


Administracijos vadovas   Algirdas Butkus