Atnaujintos Bendrosios mokėjimo kortelės naudojimo sąlygos

2017-12-28

Gerb. kliente,

Informuojame, kad nuo 2018 m. kovo 1 d. įsigalioja atnaujintos „Šiaulių banko Bendrosios mokėjimo kortelės naudojimo sąlygos“.

Svarbiausias jų pokytis - pakoreguota kortelių atnaujinimo sąlyga – jeigu per paskutinius 3 mėnesius kortele nebuvo vykdoma grynųjų pinigų ar atsiskaitymo operacijų, bankas turi teisę kortelės nepratęsti.

Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių bankas nutraukia bendradarbiavimą su Visa, sąlygose taip pat nebeliko Visa grupės kortelių.

Su atnaujintomis sąlygomis galite susipažinti čia.

 

Jei klientas sutinka su Bendrųjų mokėjimo kortelės naudojimo sąlygų pasikeitimais, jam nereikia atlikti jokių veiksmų. Jei klientas su jais nesutinka, jis turi teisę nedelsiant ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo, nutraukti banko mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos, apie tai raštu informuodamas Šiaulių banką.

Primename, kad banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutarties nutraukimas neatleidžia kliento nuo visų jo įsipareigojimų Šiaulių bankui, atsiradusių iki sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Laikoma, kad klientas sutiko su nurodytais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepranešė, kad su jais nesutinka.