Atnaujinamos Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės bei Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės

2018-07-25

Gerbiamieji klientai,

primename, kad atnaujinami banko paslaugų teikimą Jums apibrėžiantys dokumentai – Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (Bendrosios taisyklės) ir Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės (Mokėjimų taisyklės). Naujosios taisyklių redakcijos įsigalioja nuo 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.

Bendrosios taisyklės reguliuoja visus banko ir kliento santykius, nepriklausomai nuo to, ar esate sudarę konkrečios paslaugos sutartį ar naudojatės paslaugomis, kai sutarties sudaryti nereikia. Mokėjimų taisyklės apibrėžia mokėjimo operacijų atlikimo, sąskaitos tvarkymo ir kitų mokėjimo paslaugų sąlygas, Jūsų ir banko teises bei pareigas.

Svarbiausi Bendrųjų taisyklių pakeitimai susiję su 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei tinkamo klientų informavimo principais, taip pat vis dažniau klientų naudojamu elektroniniu parašu. Atkreipiame Jūsų dėmesį į svarbiausius Bendrųjų taisyklių pokyčius:

-          įsigaliojus atnaujintiems asmens duomenų apsaugos reikalavimams, svarbiausi asmens duomenų tvarkymo aspektai skelbiami atskirame dokumente – Asmens duomenų apsaugos taisyklėse. Taisyklėse apibrėžiama kokius, kaip ir kodėl Jūsų asmens duomenis bankas renka bei kokias su tuo susijusias teises turite.  Taisyklės skelbiamos viešai banko svetainėje;

-          tam, kad galėtumėte dar patogiau naudotis banko paslaugomis, įtvirtinama teisė dokumentus pateikti ir su banku pasirašyti elektroniniu parašu;

-          aiškiau apibrėžiama, kas laikoma tinkamu klientų informavimu: informacija apie pasikeitusias banko teikiamų paslaugų sąlygas Jums siunčiama asmeniškai paskutiniu bankui žinomu Jūsų el. pašto adresu, SMS žinute ar paštu, taip pat prieinama interneto banke;

-          bankas turi teisę pakeisti paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, jei paaiškėja, kad kliento veikla gali kelti riziką banko reputacijai, stabilumui, finansams ir t.t.

Svarbiausi Mokėjimų taisyklių pakeitimai susiję su 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliosiančia atnaujinta Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo redakcija:

-          mokestis už sąskaitos nutraukimą bus taikomas  tik tuomet, jei sąskaita bus naudojamasi trumpiau nei 6 mėnesius (anksčiau buvo nustatytas 12 mėn. terminas);

-          sudarant sutartį dėl terminuotojo indėlio, laidavimo, garantijos, klientas banke turės turėti bent riboto naudojimo sąskaitą tai paslaugai administruoti;

-          atlikus klaidingą mokėjimo operaciją į gavėjo sąskaitą, lėšos mokėtojui bus grąžinamos tik gavus gavėjo sutikimą;

-          taip pat atlikti kiti su Mokėjimų įstatymo pokyčiais susiję pakeitimai.

Maloniai kviečiame išsamiai susipažinti su atnaujintomis Bendrosiomis taisyklėmis čia, o su Mokėjimo taisyklėmis čia.

Primename, kad jei taisyklių pakeitimai Jums nepriimtini, turite teisę iki jų taikymo dienos nemokamai nutraukti su Šiaulių banku sudarytas paslaugų teikimo sutartis. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju įsipareigojimus bankui pagal nutrauktas sutartis būtina tinkamai įvykdyti. Negavę Jūsų pranešimo apie nesutikimą su taisyklių pakeitimais, laikysime, kad su jais sutinkate.

Jūsų
Šiaulių bankas