Atnaujinamos banko sąskaitos sutarčių bei Mokėjimo kortelių naudojimo ir sąskaitos tvarkymo paslaugų teikimo sąlygos

2016-06-29

Gerbiamieji klientai,

informuojame Jus, kad keičiamos kai kurios banko sąskaitos sutarčių fiziniams ir juridiniams asmenims sąlygos (toliau – Banko sąskaitos sutarties sąlygos).

Naujoji banko sąskaitos sutarčių sąlygų redakcija naujiems klientams įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 dienos. Esamiems klientams ji bus taikoma nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos.

Pagrindiniai šių sutarčių sąlygų pakeitimai:

 

Iki 2016 m. liepos 1 d.

Nuo 2016 m. liepos 1 d.

7. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

Bankas turi teisę be papildomo pranešimo nutraukti Sutartį, jeigu 2 (dvejus) kalendorinius metus Banko sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos (operacijomis nelaikomas kursų perskaičiavimas, palūkanų už Banko sąskaitos likutį mokėjimas, automatinis administravimo mokesčio ar kitų Tipiniuose įkainiuose nurodytų mokesčių mokėjimas).

 

Bankas turi teisę be papildomo pranešimo nutraukti Sutartį, jeigu 1 (vienerius) kalendorinius metus Banko sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos (operacijomis nelaikomas kursų perskaičiavimas, palūkanų už Banko sąskaitos likutį mokėjimas, automatinis administravimo mokesčio ar kitų Tipiniuose įkainiuose nurodytų mokesčių mokėjimas).

Banko sąskaita Kliento pageidavimu negali būti uždaryta, jeigu Klientas laiko Banke indėlį, kurio aptarnavimui naudojama Banko sąskaita, arba Banko sąskaita yra areštuota arba taikyti kiti apribojimai sąskaitai.

 

Banko sąskaita Kliento pageidavimu negali būti uždaryta, jeigu Klientas laiko Banke indėlį, kurio aptarnavimui naudojama Banko sąskaita, ar turi kitų aktyvių sandorių, kurie susieti su sąskaita, pvz., SB liniją, SMS banką ir pan., arba Banko sąskaita yra areštuota ir joje yra lėšų likutis, arba Klientas turi finansinių įsipareigojimų Bankui.

 

Banko sąskaitos sutarčių sąlygose taip pat atnaujinta informacija apie banke laikomų lėšų draudimą:

Iki 2016 m. liepos 1 d.

Nuo 2016 m. liepos 1 d.

Bankas informuoja, kad Banko sąskaitoje laikomos lėšos bei Banko įsipareigojimai investuotojams, Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais, eurais ir Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis yra drausti VĮ Indėlių ir investicijų draudime, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme (toliau – Įstatymas), išskyrus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, kurie nelaikomi draudimo objektais kaip tai numatyta Įstatyme. Klientui žinoma, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, Klientui išmokama ne didesnė nei Įstatyme nustatyta visų Kliento 4 draudžiamojo įvykio dieną buvusių piniginių lėšų (indėlių) Banke ir / arba tą dieną buvusių Banko įsipareigojimų investuotojui, suma.

Bankas informuoja, kad Banko sąskaitoje laikomos lėšos, neviršijančios 100 000 eurų ekvivalento, bei Banko įsipareigojimai investuotojams, neviršijantys 22 000 eurų ekvivalento yra drausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudime“, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme (toliau – Įstatymas), išskyrus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, kurie nelaikomi draudimo objektais kaip tai numatyta Įstatyme. Visą informaciją susijusią su draudimu, jo sąlygomis ir apribojimais galite rasti www.sb.lt bei kreipiantis į bet kurį Banko padalinį arba tiesiogiai į Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219; telefonas 8 5 2135657; faksas 8 5 2135546; el. pašto adresas sekretoriatas@iidraudimas.lt. Interneto puslapio adresas: www.iidraudimas.lt.

 

Atkreipiame dėmesį, kad ši informacija apie banke laikomų lėšų draudimą atnaujinta ir Mokėjimo kortelių naudojimo ir sąskaitos tvarkymo paslaugų teikimo sąlygose (PDF) bei visiems klientams įsigalios š. m. liepos 1 d.

Maloniai kviečiame išsamiai susipažinti su nauja Banko sąskaitos sutarčių sąlygų redakcija:

Banko sąskaitos sutarties fiziniams asmenims sąlygos (PDF)

Banko sąskaitos sutarties juridiniams asmenims sąlygos (PDF)

Primename, kad jei Banko sąskaitos sutarties sąlygų pakeitimai Jums nepriimtini, turite teisę iki jų taikymo Jums dienos nedelsdami ir nemokamai nutraukti su Šiaulių banku sudarytas Banko sąskaitos sutartis. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju įsipareigojimus bankui pagal nutrauktas sutartis būtina tinkamai įvykdyti. Negavę Jūsų pranešimo apie nesutikimą su Banko sąskaitos sutarties sąlygų pakeitimais, laikysime, kad su jomis sutinkate.

Išsamesnės informacijos dėl šių pokyčių taip pat galite kreiptis į bet kurį Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį. Telefonas pasiteirauti 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).

Jūsų
AB Šiaulių bankas