Akcijų paketo netekimas

2007-05-28

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams „Lietuvos rytas“ ir „Šiaulių kraštas“.

3. Įvykdžius šalių tarpusavio įsipareigojimus pagal 2007-04-24 pasirašytą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, 2007-05-25 AB Šiaulių bankas neteko uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio Alka“ 99,86 proc. akcijų paketo.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Pranas Gedgaudas,            tel. (8 41) 595 653.

 

Administracijos vadovas    Algirdas Butkus

2007-05-28