AB Šiaulių banko grupės turtas per metus išaugo pusantro karto

2008-02-21

Per 2007 m. Šiaulių banko grupės valdomas turtas padidėjo 48 proc., t.y. 667 mln. litų, ir praėjusių metų pabaigoje siekė daugiau kaip 2 mlrd. litų.

Šiaulių banko grupės akcininkų nuosavybė augo 54 proc. ir 2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo 289 mln. litų. Stabilus visų banko grupės įmonių darbas lėmė, kad gauta 24,4 mln. litų konsoliduoto grynojo pelno arba beveik 7 proc. daugiau negu 2006 m., kai buvo uždirbta 22,8 mln. litų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių banko grupė valdė 1,359 mlrd. litų kreditų portfelį, kurį padidino 54 proc., ir 121,6 mln. litų lizingo portfelį, kuris per metus išaugo 56 proc.

Šiaulių banko grupę sudaro AB Šiaulių bankas, 2007 m. gruodžio 31 d. turėjęs 52 teritorinius padalinius, ir trys banko dukterinės įmonės: UAB „Šiaulių banko lizingas”, UAB „Šiaulių banko turto fondas“ ir UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas”.

Siekdamas atsisakyti bankui nebūdingos veiklos, bankas 2007 m. pardavė UAB „Pajūrio Alka“ akcijų paketą.