Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

AB Šiaulių banko grupės 2009 metų pirmojo pusmečio neaudituotas veiklos rezultatas ir tarpinė informacija

2009-08-28


Pranešimas apie esminį įvykį


Plačiau