AB Šiaulių banko grupės 2007 metų trijų ketvirčių neaudituotas veiklos rezultatas

2007-10-31

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams „Lietuvos rytas” ir „Šiaulių kraštas”.

3. AB Šiaulių banko grupė per 2007 metų tris ketvirčius neaudituotais duomenimis uždirbo 20,87 mln.Lt (6,04 mln.EUR) grynojo pelno.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Apskaitos ir atskaitomybės tarnybos vadovė Vita Adomaitytė, tel. (8 41) 595 606.

 

Administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas