AB Šiaulių banko grupės 2007 m. pirmojo pusmečio neaudituotas veiklos rezultatas

2007-07-27

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas - įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams „Lietuvos rytas“ ir „Šiaulių kraštas“.

3. AB Šiaulių banko grupė per 2007 metų pirmąjį pusmetį neaudituotais duomenimis uždirbo 16,722 mln. Lt (4,843 mln. eurų) grynojo pelno.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotasis asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį - Vita Adomaitytė, tel. (8 41) 595 606.

Administracijos vadovo pavaduotojas   Donatas Savickas