AB Šiaulių banko grupė per 2006 metų 9 mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 39,952 mln. Lt

2006-11-06

Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarus 2006 m. devynių mėnesių AB Šiaulių banko grupės veiklos rezultatas

1.      AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.
2.      Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.
3.      AB Šiaulių banko grupė per 2006 metų 9 mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 39,952 mln. Lt (11,571 mln. EUR) grynojo pelno. Bankui tenkanti dalis yra 20,570 mln. Lt (5,957 mln. EUR).
4.      Pranešimas nekonfidencialus.
5.      Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Vita Adomaitytė, tel. (8-41) 595606.

Administracijos vadovas
Algirdas Butkus
2006-11-06