AB Šiaulių banko akcijų emisijos antrasis etapas

2007-08-09

Pirmajame 40 mln. litų dydžio akcijų emisijos etape, pasinaudoję pirmumo teise, akcininkai pasirašė ir apmokėjo 37.979.879 akcijas. Antrajame platinimo etape lieka išplatinti 2.020.121 akciją.
Akcijos platinamos asmenims, turėjusiems banko akcijų visuotinio akcininkų susirinkimo dieną, t.y. 2007 m. kovo 29-ąją. Akcijos emisijos kaina - 2,3 lito.

Skelbiame akcijų platinimo tvarką:
1) 2007 m. rugpjūčio 10-17 dienomis priimame paraiškas. Pateikiamoje paraiškoje negali būti nurodytas didesnis pageidaujamų akcijų skaičius nei skaičius, likęs antrajam etapui;
2) 2007 m. rugpjūčio 21-29 dienomis - akcijų pasirašymo sutarčių pasirašymas;
3) akcijų apmokėjimas iki 2007 m. rugpjūčio 30 d. Akcijos  laikomos apmokėtomis, kai pinigai už jas įskaitomi į kapitalo kaupimo sąskaitą.

Akcijas Šiaulių bankas platina centrinėje buveinėje ir teritoriniuose padaliniuose.

Jolanta Dobiliauskienė,
Vertybinių popierių apskaitos skyriaus viršininkė

Tel. (8 41) 595 669