AB Šiaulių banko akcijos įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą

2006-12-11

Šiandien (gruodžio 11 d.) AB Šiaulių banko akcijos yra įtraukiamos į Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) Oficialųjį prekybos sąrašą. Toks sprendimas buvo priimtas š.m. gruodžio 1 dieną VVPB valdybos posėdyje. Iki šiol banko akcijos buvo kotiruojamos Einamajame prekybos sąraše.

„Nuo šiandien turėsime jau antrą Lietuvos finansų sektoriaus bendrovę, kurios akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių biržos ir bendrame Baltijos šalių biržų Oficialiuosiuose prekybos sąrašuose. Be to, nuo gruodžio 4 dienos AB Šiaulių banko akcijos yra įtrauktos į lyginamąjį OMX Baltic Benchmark indeksą, o tai rodo, kad ši bendrovė yra likvidi, didelės kapitalizacijos, pakankamas jos akcijų skaičius laisvai cirkuliuoja rinkoje”, – sakė Vilniaus vertybinių popierių biržos valdybos pirmininkė Arminta Saladžienė.

„Manome, kad emitentas turi rūpintis savo akcijomis ir savo konkrečiais veiksmais daryti jas patraukliomis, – teigia banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus – Kol kas nežadame atsisakyti savo strategijos – leisti akcijų emisijas iš banko lėšų ir didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, kai akcijos platinamos akcininkams žemesne kaina. Pastebime, kad gerą mūsų trejų metų patirtį šiuo metu perima ir kiti Lietuvos bankai.”

Š.m. gruodžio 8 d. banko kapitalizacija siekė 347.945.040 litų. Banko įstatinis kapitalas yra 94.039.200 litų, kurį sudaro 94.039.200 vieno lito nominalios vertės akcijų. AB Šiaulių banko kapitalas ir rezervai 2006 m. rugsėjo 30 d. sudarė 117.162 tūkst. litų. Per tris š.m. ketvirčius neaudituotais duomenimis bankas uždirbo 11.623 tūkst. litų grynojo pelno. 2005 ir 2004 metų grynasis pelnas siekė atitinkamai 8.103 tūkst. litų ir 4.440 tūkst. litų.

2006 m. spalio 31 d. AB Šiaulių banko akcininkai, nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 proc. įstatinio kapitalo, buvo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas – 16,06 proc., Skandinaviska Enskilda Banken – 6,12 proc., UAB prekybos namai „Aiva" – 6,07 proc., Gintaras Kateiva – 5,61 proc..