AB Šiaulių banko 2010 metų I pusmečio veiklos rezultatai

2010-08-03

Antrojo ketvirčio rezultatai atspindi atsirandantį optimizmą dėl ekonominės situacijos atsigavimo. Bankas per ataskaitinį ketvirtį uždirbo 4,5 mln. litų veiklos pelno prieš mokesčius, dividendus ir atidėjinius arba 2,2 karto daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų ketvirtį.

Šių metų pusmečio veiklos pelnas lyginant su 2009 metų pirmu pusmečiu išaugo 7 proc. ir sudarė 5,3 mln. litų.

Galutinį banko rezultatą ir toliau lemia formuojami specialieji atidėjiniai. Per antrąjį ketvirtį specialiųjų atidėjinių buvo suformuota 9,7 mln. litų, per sausio - birželio mėnesius - 18,6 mln. litų arba 36 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį, todėl bankas per pirmuosius šešis šių metų mėnesius patyrė 11,1 mln. litų nuostolio.

Banko grupės pusmečio veiklos rezultatas iki mokesčių, dividendų ir atidėjinių buvo 5,0 mln. litų arba 37 proc. mažesnis nei 2009 metų atitinkamu laikotarpiu, kai grupė uždirbo 7,9 mln. litų. 2010 metais suformuotų 20,1 mln. litų specialiųjų atidėjinių nulėmė galutinį 13 mln. litų nuostolį.

Bankas per antrąjį ketvirtį gavo 11,2 mln. litų veiklos pajamų, t.y. 37 proc. daugiau nei pirmą. Tam lemiamos įtakos turėjo išaugusios grynosios palūkanų pajamos, kurias savo ruožtu lėmė sparčiau negu palūkanas duodantis turtas pingantys resursai.

Šių metų balandžio - birželio mėnesiais ženkliau augo aukštesnes palūkanų pajamas duodantis turtas. Skolos vertybinių popierių portfelis per ketvirtį išaugo 14,1 proc.(43,8 mln. litų), per šešis mėnesius augimas sudarė 65,3 proc. (140 mln. litų). Paskolų likučiai (neįvertinus specialiųjų atidėjinių, mokesčių ir priskaičiuotų palūkanų) per ketvirtį išaugo 22 mln. litų. Šis augimas nežymiai viršijo pirmame ketvirtyje fiksuotą paskolų portfelio mažėjimą. Šiaulių bankas tapo vienu iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių bankų, kurio paskolų portfelis 2010 metais auga.

2010 m. birželio 22 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB Šiaulių banko įstatai su iki 204,9 mln. litų (59,4 mln. eurų) padidintu įstatiniu kapitalu. Sustiprinta banko kapitalo bazė ne tik pagerins veiklos riziką vertinančius rodiklius, bet ir leis toliau didinti kreditavimo apimtis.