AB Šiaulių banko 2007 m. pirmojo ketvirčio neaudituotas veiklos rezultatas

2007-04-12

Pranešimas apie esminį įvykį

1.      AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.
2.      Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.
3.      AB Šiaulių bankas per 2007 metų pirmąjį ketvirtį neaudituotais duomenimis uždirbo 9,166 mln. Lt (2,655 mln. EUR) grynojo pelno.
4.      Pranešimas nekonfidencialus.
5.      Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Vita Adomaitytė, tel. (8-41) 595606.

Administracijos vadovo pavaduotojas
Donatas Savickas
2007-04-12