AB Šiaulių bankas per 2006 m. 9 mėn. uždirbo 11,623 mln. Lt neaudituoto grynojo pelno

2006-10-11

Pranešimas apie esminį įvykį

1.      AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2.      Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3.      AB Šiaulių bankas per 2006 metų 9 mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 11,623 mln.Lt (3,366 mln.EUR) grynojo pelno.

4.      Pranešimas nekonfidencialus.

5.      Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Vita Adomaitytė, tel. (8-41) 595606.

Administracijos vadovo pavaduotojas
Donatas Savickas
2006-10-11