AB Šiaulių bankas padidino akcinį kapitalą

2004-06-09

AB Šiaulių bankas padidino akcinį kapitalą 4,4 mln. Lt

2004 m. birželio 10 d. juridinių asmenų registre įregistruota nauja AB Šiaulių banko statuto redakcija su padidintu akciniu kapitalu. Banko akcinis kapitalas po padidinimo yra 52,750 mln. Lt.

Akcininkų susirinkimas, įvykęs š.m. kovo 29 d., nutarė padidinti akcinį kapitalą iš banko lėšų išleidžiant 4 406 060 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Šios akcijos nemokamai išduodamos akcininkams, skiriant po 9,11% nuo susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiaus.

Tai jau ketvirtas banko akcinio kapitalo padidinimas per pusantrų metų. Per šį laikotarpį akcinis kapitalas buvo padidintas 55%.

Šiaulių banko akcijų rinkos vertė nuo 2003 m. birželio mėnesio padidėjo maždaug dvigubai.