AB Šiaulių bankas išleis 45 mln. eurų vertės obligacijų. Gautos lėšos bus panaudotos smulkiajam ir vidutiniam verslui kredituoti.

2006-05-22

Vertybinių popierių komisija, š. m. gegužės 19 d. apsvarsčiusi Šiaulių banko pateiktą obligacijų išleidimo programą, patvirtino programos bazinį prospektą.

Pagal šią programą Bankas numato per metus išleisti 45 mln. eurų vertės skolos vertybinių popierių. Emisijų skaičius, dydžiai ir išleidimo datos nenustatyti – Bankas obligacijų emisijas leis jam reikiamu metu bei esant palankioms rinkos sąlygoms. Planuojama leisti ne trumpesnio nei vienerių metų termino obligacijas.

Šiaulių bankas neviešo platinimo būdu Baltijos šalių instituciniams investuotojams jau išplatino pirmąją pagal šią programą išleistą 10 milijonų eurų 2 metų trukmės obligacijų emisiją. Šias 4,6 proc. metinio pelningumo obligacijas numatoma listinguoti Vilniaus vertybinių popierių biržoje, kur investuotojai jų galės įsigyti rinkos kaina. Programai parengti ir šiai emisijai išplatinti bankas pasitelkė investicinį banką Lohmus, Haavel&Viisemann (LHV).

Tai jau antroji Banko išleista obligacijų emisija. Pirmąją vienerių metų trukmės 20 mln. Lt  vertės emisiją Bankas išpirks šių metų liepos 19 d. Tuo pat metu planuojama išleisti naują vienerių metų trukmės obligacijų emisiją.

“Obligacijų išleidimo programa yra svarus žingsnis įgyvendinant ilgalaikių resursų pritraukimo politiką, numatytą Banko vystymo plane. Žengti šį žingsnį įgalino partnerystė su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku; po to kai praėjusių metų vasarą ERPB tapo Šiaulių banko akcininku, užsienio finansinės institucijos suteikė Šiaulių bankui 78 mln. Lt kredito linijų” – teigiamus pokyčius konstatuoja Banko valdybos pirmininkas  Algirdas Butkus.

Iš įvairių šaltinių gaunamus resursus Bankas didžiąja dalimi panaudoja smulkiajam ir vidutiniam verslui finansuoti. Ženklus jų padidėjimas įgalins Banką sparčiai plėtoti SVV finansavimo programas.

Per pastaruosius pusantrų metų bankas padidino įstatinį kapitalą 68 proc. – iki 94 mln. Lt,  banko turtas per 2006 metų 4 mėnesius išaugo 11 proc. ir pasiekė 1,149 mlrd. Lt, kreditų portfelį per 4 mėnesius Bankas padidino 16 proc. – iki 766 mln. Lt.