8 mėnesių grynasis pelnas 6,465 mln. Lt

2005-09-15

Šiaulių bankas sėkmingai įgyvendina užsibrėžtus metinius planus

Šiaulių bankas sėkmingai įgyvendina užsibrėžtus metinius planus. Šių metų 8 mėnesių veiklos rezultatai jau viršija planuotus 9 mėnesių pagrindinius veiklos rodiklius.

AB Šiaulių banko 2005 m. 8 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas 6,465 mln. Lt, t.y. daugiau nei 2 kartus didesnis palyginti su tuo pačiu praėjusiųjų metų laikotarpiu. (Planuotas šių metų 9 mėn. pelnas 6,245 mln. Lt).

Banko turtas per 8 šių metų mėnesius padidėjo 29,4 proc. ir pasiekė 911,6 mln. Lt. (Po 9 š.m. mėnesių turto planuota turėti 841 mln. Lt.). Sarčiai augo kreditų grynąja verte portfelis - per 8 mėnesius jis padidėjo 35,3% iki 562,3 mln. Lt. (Planuotas 9 mėn. kreditų grynąja verte portfelis 532,1 mln. Lt).  Taip pat sparčiai daugėjo banke indėlių ir akredityvų. Jų suma padidėjo 35,5 proc. ir pasiekė 700,8 mln. Lt (Planuotas 9 mėn. indėlių ir akredityvų dydis 642 mln. Lt).

Akcininkų nuosavybė per 12 mėnesių išaugo daugiau nei pusantro karto – iki 88,6 mln. Lt. 

Bankas per 2005 metus planuoja uždirbti 7,8 mln. Lt grynojo pelno, t.y. 20 proc. daugiau negu praėjusiais metais.