25 mln. eurų Lietuvos mažosioms ir vidutinėms įmonėms finansuoti pagal naują Šiaulių banko ir EIF paskolos sutartį

2017-01-16

Šiaulių bankas ir Europos investicijų fondas (EIF) pasirašė paskolos sutartį, pagal kurią 25 mln. eurų suma bus skiriama mažosioms ir vidutinėms bei vidutinės kapitalizacijos įmonėms kredituoti. 

Pagal naująją sutartį artimiausius trejus metus Šiaulių bankas šalies mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonėms teiks paskolas patraukliomis sąlygomis. Tam tikslui 12,5 mln. eurų sumą bankui finansuoja Europos investicijų banko (EIB) grupė pagal įgyvendinamą Kooperatinių bankų ir mažesnių institucijų (angl. Cooperative Banks and Smaller Institutions, CBSI) priemonę. Pagal ją finansų įstaigoms yra teikiamos ilgalaikės paskolos, kurių lėšas šios įstaigos naudoja MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms kredituoti.

EIF generalinis direktorius Pieras Luigis Gilibertas sako: „Ši paskolos sutartis suteiks Šiaulių bankui galimybę skirti 25 milijonus eurų Lietuvos įmonėms kredituoti. Šiaulių bankas, vienas iš ilgalaikių EIF partnerių, pasiekęs reikšmingų rezultatų šioje srityje ir toliau tęs savo indėlį į Lietuvos verslo raidą“.

Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas priduria, kad „Lietuvoje didžiąją dalį verslo sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Tad šio segmento finansavimas yra viena iš strateginių banko veiklos krypčių, leidžianti ženkliai prisidėti prie šalies ekonominės plėtros. Palankesnės kreditavimo sąlygos, kurias Šiaulių bankas gali pasiūlyti verslui, bendradarbiaudamas su Europos investicijų fondu, padeda įgyvendinti šį siekį“.

Daugiau informacijos:

Apie EIF

Europos investicijų fondas (EIF) priklauso Europos investicijų banko (EIB) grupei. Šio fondo pagrindinis uždavinys – remti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) Europoje, padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos bei augimo kapitalą, garantijas ir mikrofinansavimo priemones, pritaikytas būtent šiam rinkos segmentui. Taip EIF skatina įgyvendinti ES tikslus remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą.

Apie Šiaulių banką

1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas yra sparčiai bei stabiliai auganti finansų įstaiga su diversifikuota akcininkų baze, pasiskirsčiusia tarp Lietuvos ir užsienio akcininkų, įskaitant Europos plėtros ir rekonstrukcijos banką (EPRB), valdantį 18 proc. banko akcijų.

Privatiems ir verslo klientams Šiaulių bankas teikia vartojimo finansavimo, taupymo ir investavimo, kasdienės bankininkystės paslaugas, siūlo greitas bei lanksčias finansavimo galimybes verslui, ypatingą dėmesį skirdamas smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 68-iuose klientų aptarnavimo padaliniuose 38 Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į NASDAQ biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Apie Kooperatinių bankų ir mažesnių institucijų įgaliojimą

Kooperatinių bankų ir mažesnių institucijų (angl. Cooperative Banks and Smaller Institutions, CBSI) priemone Europos investicijų banko (EIB) grupė siekia finansų institucijoms finansuoti paskolas, kurias šios institucijos teikia MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms.

5 metus itin sėkmingai įgyvendinus Europos mikrofinansų priemonę „Progress“, kai per EIF kredituojamus mažus finansinius tarpininkus tūkstančiai labai mažų įmonių gavo finansinę paspirtį savo veiklos pradžioje, pradėta įgyvendinti CBSI priemonė pirmiausia prisidės prie 8-iose ar 9-iose skirtingose Europos valstybėse veikiančių beveik 3 000 įmonių tvarumo ir plėtros.