Mokėjimo kortelės

Kaip sužinoti mokėjimo kortelės sąskaitos likutį?
Ką daryti praradus mokėjimo kortelę?
Ką daryti jeigu mokėjimo kortelė užstrigo bankomate?

Pasitikrinti kortelės sąskaitos likutį galite:
• siųskite bankui SMS užklausą numeriu +370 6124 5070. Paslauga mokama (kiekvienas iš banko gautas SMS pranešimas jums kainuos 0,09 EUR) Banko SMS pranešimai siunčiami kiekvieną dieną nuo 8 iki 20 val. Išsiuntę užklausą po 20 val., banko pranešimą gausite kitą dieną. Norėdami naudotis šia paslauga turite būti sudaręs mobiliosios bankininkystės sutartį;
• paskambinkite darbo dienomis, darbo valandomis telefonu 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio) elektroninės bankininkystės sistemoje „SB linija“ arba Šiaulių banko bankomatuose;  
• prisijunkite prie internetinės bankininkystės sistemos „SB linija“ - nemokamai, bet kuriuo paros metu bet kuriame pasaulio krašte, kur yra internetinė prieiga.

Praradus mokėjimo kortelę, užblokuoti ją galima naudojantis bankinių paslaugų internetu sistemoje „SB linija“ arba skambinant visą parą tel. 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio). Prašymą dėl prarastos mokėjimo kortelės užblokavimo, per 7 darbo dienas reikia pateikti bet kuriam Šiaulių banko padaliniui. Kortelė užblokuojama nemokamai.

Apie užstrigusią mokėjimo kortelę reikia pranešti artimiausiam Šiaulių banko padaliniui.

Per kiek laiko išduodama kortelė?
Ar gali Kliento banko sąskaita naudotis kiti jo šeimos nariai?
Kaip atnaujinama mokėjimo kortelė?

Mokėjimo kortelė išduodama per 4-5 darbo dienas.

Mokėjimo kortelės sąskaita gali naudotis tik pats klientas. Kiti kliento (kortelės turėtojo) šeimos nariai, kuriems, kliento prašymu, yra išduotos papildomos kortelės, gali atlikti operacijas jų vardu išduotomis mokėjimo kortelėmis, jiems suteiktų limitų ribose.

Mokėjimo kortelė galioja iki paskutinės kortelėje pažymėto mėnesio dienos. Jeigu banko sąskaitoje yra kortelės atnaujinimui reikalinga suma ir banke nebuvo užregistruotas kliento atsisakymas pratęsti kortelę - nauja kortelė bus pagaminta automatiškai. Atnaujintą kortelę galima atsiimti artimiausiame Šiaulių banko padalinyje. Pateikus prašymą pratęsti mokėjimo kortelę, ją galima atsiimti tame padalinyje, kuris nurodytas prašyme. Jeigu mokėjimo kortelės atnaujinimas nepageidaujamas, reikia raštiškai pranešti bankui, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki kortelės galiojimo pabaigos. Atkreipiame dėmesį, kad atnaujinamoms kortelėms suteikiamas naujas PIN kodas.

Kada galima atsiimti atnaujintą kortelę?
Kurios mokėjimo kortelės tinka atsiskaityti internetu?
Kiek kartų galima suklysti, renkant identifikavimo (PIN) kodą?

Atnaujintą kortelę galima atsiimti banko padalinyje, paskutinę kortelės galiojimo savaitę ir vėliau.

Internetu galima atsiskaityti visomis banko išduodamomis „Debit Mastercard“, „Mastercard Standard“, „Mastercard Gold“, „Debit Mastercard Business“ ir „Mastercard Business“ ir „SB lizingo“ mokėjimo kortelėmis.

Renkant PIN kodą bankomate, leidžiama suklysti 2 kartus. Suklydus daugiau kartų, mokėjimo kortelė blokuojama. Jeigu taip atsitiko, kortelės naudotojas turi informuoti banką apie blokuotą mokėjimo kortelę ir raštu pateikti prašymą, kad būtų pagaminta nauja kortelė.

Renkant PIN kodą parduotuvėje (lustiniame kortelių skaitytuve), galima suklysti 4 kartus. Jeigu suklysite daugiau kartų, kortelės lustas bus užblokuotas. Panaikinti mokėjimo kortelės lusto blokavimą galima „Maestro“ ir „Mastercard“ mokėjimo kortelėms Šiaulių banko bankomatuose bei kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, kuriuose yra techninė galimybė, pakeičiant mokėjimo kortelės PIN kodą.

Ką daryti pamiršus PIN kodą?
Ar naudojantis kortele reikia turėti asmens dokumentą?
Kaip pareikšti pretenziją jeigu manote, kad nurašyta suma iš kortelės sąskaitos yra neteisinga?

Bet kuriame Šiaulių banko padalinyje arba naudojantis elektroninės bankininkystės sistema SB linija užpildyti prašymą pergaminti mokėjimo kortelę.

Naudojantis bankomatu bei atsiskaitant už prekes arba paslaugas mokėjimo kortelėmis, reikia žinoti kortelės PIN kodą. Atsiskaitant kortele arba išsiimant grynuosius pinigus banko kasoje Lietuvoje arba užsienyje, klientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Raštišką pretenziją dėl neteisingai nurašytos sumos, per 60 kalendorinių dienų dienų nuo lėšų nurašymo nuo mokėjimo kortelės sąskaitos, reikia pateikti artimiausiame Šiaulių banko padalinyje. Pretenzijos nagrinėjimo laikas priklauso nuo to, kur buvo atlikta operacija - Lietuvoje ar užsienyje.

Ką daryti, jeigu atsiskaitymo arba grynųjų pinigų išdavimo vietoje kortelės nepriima?
Kokiu būdu galima gauti mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą?
Kaip pakeisti ataskaitos siuntimo adresą?

Jeigu atsiskaitymo arba grynųjų pinigų išdavimo vietoje mokėjimo kortelės nepriima, reikia išsiaiškinti kortelės neaptarnavimo priežastį. Priežastį galite sužinoti pateikę pranešimą per „SB liniją“, telefonu 1813, elektroniniu paštu kc@sb.lt arba atvykus į bet kurį Šiaulių banko padalinį.

Mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą galima gauti keliais būdais:

  • išrašą galima pasižiūrėti banko paslaugų internetu sistemoje SB linija (nemokamai);
  • sąskaitos judėjimą po kiekvienos atliktos operacijos galima sekti naudojantis banko paslaugomis mobiliuoju telefonu SMS bankas arba SMS bankas plius paslauga.
  • paskutines operacijas galima pasižiūrėti naudojantis Šiaulių banko bankomatais.

Norint pakeisti ataskaitos siuntimo adresą, reikia ateiti į artimiausią Šiaulių banko padalinį arba naudojantis elektroninės bankininkystės sistema SB linija parašyti prašymą.

Kaip reikia saugoti mokėjimo kortelę, kad ja nepasinaudotų kiti asmenys?
Kur užsienyje su debeto ar kredito mokėjimo kortele galiu išsiimti grynųjų pinigų?
Kaip pasikeisti mokėjimo kortelės PIN kodą?

Mokėjimo kortelę reikia laikyti saugioje vietoje, kad kortelės duomenys nebūtų nusirašomi kitų asmenų. Niekam nesakykite mokėjimo kortelės PIN kodo, neužsirašykite PIN kodo ten, kur jį gali pamatyti kiti asmenys.

 Kokia mokėjimo kortele ir kur išsiimti grynųjų pinigų konkrečioje užsienio šalyje, pasitikrinti galite „Mastercard“ tinklalapyje.

 

„Maestro“ ir „Mastercard“ mokėjimo kortelėms galite pasikeisti PIN kodą patys, naudodamiesi  Šiaulių banko bankomatais bei kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, kuriuose yra techninė galimybė. Rekomenduojame esamą PIN kodą keisti į sunkiai atspėjamą. Keisdami PIN kodą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus – penkis „NE“:

  • nesirinkite PIN kodo, kurio visi keturi skaitmenys yra vienodi, pvz., 0000, 1111, 2222 ir pan.;
  • nesirinkite PIN kodo, kurio skaitmenys išdėstyti didėjimo tvarka, pvz., 1234, 2345, 3456 ir pan.;
  • nesirinkite PIN kodo, kurio skaitmenys išdėstyti mažėjimo tvarka, pvz., 9876, 8765, 7654 ir pan.;
  • nenaudokite kitos savo turimos kortelės PIN kodo ar mobiliojo telefono SIM kortelės PIN kodo;

nenaudokite gimimo datų, adreso, telefono numerio ar kitų lengvai atspėjamų skaitmenų.