Pervedimai Lietuvoje

Kokius duomenis reikia teikti, jeigu norima atlikti lėšų pervedimą į kitą Lietuvoje registruotą banką?
Ar galima pervesti lėšas, naudojantis SB linija?
Kada atliekami mokėjimo nurodymai Lietuvoje?

Norint atlikti lėšų pervedimą eurais į kitą Lietuvoje registruotą banką, reikia  nurodyti gavėjo vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, gavėjo sąskaitos numerį IBAN standartu.
Norint atlikti lėšų pervedimą užsienio valiuta į kitą Lietuvoje registruotą banką, reikia nurodyti gavėjo vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, gavėjo sąskaitos numerį IBAN standartu, gavėjo banko SWIFT kodą (BIC) ir pavadinimą.

Pateikus mokėjimo nurodymą, banko paslaugų internetu sistemą SB linija galima pervesti lėšas iš savo banko sąskaitos į kito gavėjo sąskaitą bet kuriame Lietuvoje registruotame banke. Operacijos, atliekamos naudojantis SB linija, aprašytos SB linijos instrukcijoje.

Mokėjimo nurodymas eurais, atliekamas tą pačią darbo dieną jeigu:
• mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Šiaulių banke; (naudojantis SB linija atliekamas taip, kaip tai nurodyta prie Operacijų „SB linijoje“ vykdymo laiko);
• gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke ir mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16.30 val.; 

Mokėjimo nurodymas užsienio valiuta atliekamas tą pačią darbo dieną jeigu: 
• gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke ir mokėjimo nurodymas USD ir GBP pateiktas iki 15.00 val., kitomis valiutomis - atliekamas per vieną darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15.30 val. 

Ar taikomi apribojimai lėšų pervedimui per dieną, pervedant jas į kitą Lietuvoje registruotą banką?

• Pervedant lėšas, mokėjimo nurodymą pateikus banke, nėra ribojama nei suma, nei operacijų skaičius.
• Pervedant lėšas SB linija, taikomos elektroninių paslaugų sutartyje nustatytos sąlygos.