Korupcijos prevencija

Pranešk Bankui apie korupcijos ar nepriimtino elgesio jo veikloje atvejus

(Ši informacija bus naudojama tik Banko viduje ir tik tyrimui pradėti, o pranešėjo konfidencialumas garantuojamas.)