2013 m.

2013 m. lapkričio 28 d.
„The Financial Times“ leidžiamo tarptautinio žurnalo „The Banker“ organizuojamuose prestižiniuose bankų apdovanojamuose Šiaulių bankui išskirtinis įvertinimas – didžiausią lietuviško kapitalo dalį turintis Šiaulių bankas pripažintas „Geriausiu 2013 metų banku Lietuvoje“.

2013 m. spalio 3 d.
Šiaulių bankui antrus metus iš eilės už itin kokybišką tarptautinių pavedimų vykdymą įteikiamas Vokietijos banko Commerzbank apdovanojimas „Straight-Through Processing Award 2012“. Apdovanojimas skiriamas už praėjusius metus, jei daugiau kaip 97 proc. tarptautinių mokėjimų, pateiktų Commerzbank, atliekami automatizuotai mokėjimų apdorojimo sistemoje ir jų nereikia koreguoti rankiniu būdu. 

2013 m. rugsėjo 13 d.
Europos investicijų bankas, kontroliuojančiojo fondo JESSICA valdytojas Lietuvoje, su Šiaulių banku pasirašė 40 mln. eurų paskolos sutartį. Lėšos skirtos dar sparčiau Lietuvos miestuose įgyvendinti daugiabučių namų renovacijos programą.

2013 m. kovo 29 d.
Šiaulių bankas ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Už akademinius pasiekimus ir didelį siekį tobulėti finansų ir bankininkystės studijose pirmą kartą įteikta vardinė Šiaulių banko stipendija.

2013 m. kovo 28 d.
Įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą iš banko lėšų iki 250 000 000 litų. išleidžiant 15 142 467 naujas paprastąsias vardines akcijas.

2013 m. kovo 20 d.
Šiaulių bankas tapo 24-uoju visos Baltijos rinkos, kurią sudaro Estijos, Latvijos ir Lietuvos vertybinių popierių biržos ir Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, nariu.

2013 m. vasario 25 d.
Šiaulių bankas verslo klientams pasiūlė naują produktą - kasdienių verslo finansinių reikalų tvarkymui itin naudingas ir patogias mokėjimo korteles „Maestro Business“.

2013 m. vasario 23 d.
Šiaulių bankas, Ūkio banko laikinasis administratorius ir valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašė trišalę sutartį, pagal kurią dalis Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perduota Šiaulių bankui (2013 m. vasario 18 d. Lietuvos banko valdyba Ūkio banką pripažino nemokiu ir visam laikui atšaukė jo veiklos licenciją). Atnaujinus paslaugų teikimą buvusiems Ūkio banko klientams 25 buvusiuose Ūkio banko skyriuose, Šiaulių banko padalinių tinklas išsiplėtė iki 77 skyrių, veikiančių 36 Lietuvos miestuose.

2013 m. vasario 7 d.
Šiaulių bankas ir Europos investicinis bankas pratęsė bendradarbiavimą - pasirašyta sutartis dėl daugiabučių namų renovacijos programos įgyvendinimo. Šiaulių bankui numatyta papildomai skirti 12 mln. eurų (41,4 mln. litų).

2013 m. sausio 10 d.
Vykusiame baigiamajame Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje projekto „VARTAI: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ renginyje, skirtame įmonių socialinės atsakomybės skatinimui regionuose, Šiaulių bankui įteiktas apdovanojimas už aktyvumą, atstovaujant atsakingo verslo idėjas – bankas pripažintas įmonių socialinės atsakomybės lyderiu Šiaulių regione.