2011 m.

2011 m. gruodžio 1 d. 
Šiaulių bankas pasirašė sutarties pratęsimą su Europos investicijų fondu (EIF) dėl tolimesnio 20 mln. eurų vertės pasidalintos rizikos paskolų teikimo smulkiajam ir vidutiniam verslui Lietuvoje pagal JEREMIE iniciatyvą.

2011 m. lapkričio 23 d.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) pareiškė pasitikėjimą Šiaulių banku ir patvirtino savo planus tęsti bendradarbiavimą su banku bei teikti tęstinę paramą, skolinant smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms.

2011 m. spalio 20 d.
Šiaulių bankas prisijungė prie Ūkio banko, „Citadele“ banko, Nordea ir Danske bankų bendro grynųjų pinigų bankomatų tinklo.

2011 m. spalio 12 d.
Šiaulių bankas pradėjo teikti mikrokreditus pagal naują Europos „Progress“ mikrofinansavimo priemonę.

2011 m. rugpjūčio 4 d.  
Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB Šiaulių banko įstatai su padidintu iki 234 857 533 litų (68 019 443 eurų) įstatiniu kapitalu.

2011 m. liepos 5 d.
Klaipėdos prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ atidarytas naujas Šiaulių banko padalinys.

2011 m. liepos 1 d.
Šiaulių bankas ir „Verslo angelų fondas I“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią diegs naujas SVV finansavimo paslaugas bei pagalbos verslui formas.

2011 m. birželio 28 d.
Europos investicijų fondas ir Šiaulių bankas pasirašė pirmąją sutartį Lietuvoje dėl labai mažų įmonių finansavimo pagal mikrofinansų priemonę „Progress“, pagal kurią mikroįmonėms Lietuvoje kredituoti skiriami 5 mln. eurų.

2011 m. birželio 8 d.
EIF ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų sutartį dėl 25 mln. eurų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms finansuoti.

2011 m. balandžio 5 d.
Šiaulių pramonininkų asociacija Šiaulių banką apdovanojo už Šiaulių miesto garsinimą.

2011 m. vasario 1 d.
AB Šiaulių banko administracijos vadovo pareigas pradėjo eiti Audrius Žiugžda.

2011 m. sausio 25 d.
Atidarytas klientų aptarnavimo skyrius Klaipėdos prekybos centre „Liepa“.