2009 m.

2009 m. gruodžio 22 d.
Pasirašyti paskutiniai, susiję su 30 mln. eurų konvertuojamosios paskolos iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) gavimu, dokumentai.

2009 m. gruodžio 14 d.
NASDAQ OMX Baltijos vertybinių popierių biržos Vilniuje, Taline ir Rygoje paskelbė Baltijos vertybinių popierių rinkos 2009 metų apdovanojimų (Baltic Market Awards) rezultatus. Pagal teikiamą informaciją Šiaulių bankas - vienas pažangiausių Baltijos šalių vertybinių popierių rinkoje. 

2009 m. lapkričio 2 d.
Pagal 100 mln. litų ne nuosavybės vertybinių popierių programą išleista AB Šiaulių banko 370 dienų trukmės diskontuotų obligacijų emisija eurais, kurios bendra nominali vertė - 7 mln. eurų.  

2009 m. spalio 29 d.
Pagal Ūkio ministerijos Ekonomikos skatinimo planą AB Šiaulių bankas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl garantijų teikimo už daugiabučiams namams modernizuoti imamas paskolas.

2009 m. spalio 19 d.
Šiaulių bankas pradėjo teikti valstybės remiamus kreditus Lietuvos universitetų ir kolegijų studentams, nepatekusiems į valstybės finansuojamas vietas ir esantiems Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo patvirtintame studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų kreditų sutartis, sąraše. 

2009 m. spalio 15 d.
Šiaulių bankas Žemės ūkio ministerijoje pasirašė 2,4 mln. eurų sutartį su Paskolų fondu, kurį valdo UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF), dėl tikslinės paskolos, teikiant lengvatinius kreditus žemės ūkio sektoriui.

2009 m. spalio 14 d.
Šiaulių bankas pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) dėl 30 milijonų eurų konvertuojamosios paskolos AB Šiaulių bankui suteikimo. Šios paskolos suteikimui rugpjūčio mėnesį pritarė ERPB direktorių valdyba.

2009 m. spalio 1 d.
Listinguojamų bendrovių vadovų susitikime su investuotojais AB Šiaulių  bankas pristatė savo veiklą, rezultatus bei perspektyvas.

2009 m. rusgėjo 18 d.
Šiaulių bankas, laimėjęs LR ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skelbtą konkursą daliai Lietuvos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų kredituoti smulkiajam ir vidutiniam verslui, sėkmingai baigė skolinti lėšas pagal valstybės remiamų pirmojo etapo mažų kreditų programą.

2009 m. rugsėjo 10 d.
Šiaulių bankas, bendradarbiaudamas su Europos investicijų fondu (EIF), pradėjo įgyvendinti naują finansinį instrumentą, kuris leis lengviau finansuoti labai mažas įmones, mažas ir vidutines įmones. Šiaulių banką EIF atrinko teikti pasidalintos rizikos paskolas ir jam iš JEREMIE kontroliuojančio fondo numato skirti iki 20 mln. eurų (69 mln. litų).

2009 m. rugpjūčio 19 d.
Šiaulių bankas laimėjo Lietuvos Respublikos (LR) finansų ministerijos skelbtą bankų atranką teikti valstybės remiamus kreditus studentams.

2009 m. rugpjūčio 6 d.
ERPB Šiaulių bankui suteikė 30 mln. eurų konvertuojamąją paskolą. Gautos lėšos bus skirtos smulkiajam ir vidutiniam verslui finansuoti  bei savivaldybėms ir šalies regionams svarbiems privatiems ar valstybės įmonių vykdomiems infrastruktūros projektams vystyti.

2009 m. liepos 27 d.
Šiaulių bankas pradėjo platinti verslo mokėjimo korteles, skirtas daugiabučių namų savininkų bendrijoms (DNSB).

2009 m. liepos 14 d.
Šiaulių bankas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė Atviros kredito linijos sutartį, pagal kurią bankas galės teikti SVV įmonėms kreditus iš Atviro kreditų fondo lėšų. 

2009 m. liepos 10 d.
Bankas baigė antrosios obligacijų emisijos platinimą pagal 100 mln. litų ne nuosavybės vertybinių popierių programą, kurios bazinis prospektas patvirtintas LR Vertybinių popierių komisijos 2009-02-11. Išplatinta 12 198 vnt. diskontuotų 100 eurų nominalios vertės obligacijų (VP ISIN kodas LT1000401240), bendra nominali vertė - 1 219 800 eurų. 

2009 m. birželio 26 d.
Šiaulių bankas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė dvišalę sutartį dėl kreditų teikimo su INVEGOS garantija ne tik labai mažoms, mažoms, vidutinėms, bet ir didelėms įmonėms, kurios patiria laikinų finansinių sunkumų.

2009 m. birželio 26 d.
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s Investors Service“ nustatė pakeistus AB Šiaulių banko reitingus: ilgalaikio skolinimosi - Ba3, trumpalaikio skolinimosi - NP, finansinio pajėgumo - D-. Ilgalaikio skolinimosi ir finansinio pajėgumo reitingų perspektyva - neigiama.

2009 m. birželio 22 d.
Šiaulių bankas pradėjo platinti vienerių metų trukmės 10 mln. eurų diskontuotų obligacijų emisiją pagal banko 100 mln. litų ne nuosavybės vertybinių popierių emisijų programą.

2009 m. gegužės 13 d. 
Šiaulių bankas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė sutartį dėl „Mažų kreditų teikimas - 2 etapas“ smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimo. Šiaulių bankui mažiems kreditams teikti skirta 35 mln. litų - didžiausia suma tarp konkursą laimėjusių bankų.

2009 m. gegužės 11 d.
Šiaulių bankas pradėjo viešai platinti pirmąją pusės metų trukmės 10 mln. eurų diskontuotų obligacijų emisiją pagal banko 100 mln. litų ne nuosavybės vertybinių popierių emisijų programą, kurios bazinis prospektas 2009-02-11 patvirtintas LR vertybinių popierių komisijos.

2009 m. gegužės 7 d.
Šiaulių  bankas užėmė pirmą vietą „Mažų kreditų teikimas - 2 etapas“ ir gavo paraiškos teikėjui maksimaliai galimą sumą - 35 mln. Lt.

2009 m. balandžio 10 d.
Šiaulių bankas laimėjo LR ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skelbtą konkursą daliai Lietuvos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų išskolinti smulkiajam verslui. Šiaulių bankui mažiems kreditams teikti skirta 8 mln. Lt.

2009 m. kovo 30 d.
AB Šiaulių bankas įgijo 100 procentų UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ įstatinio kapitalo ir balsų bei 100 procentų UAB „Šiaulių banko turto fondas“ įstatinio kapitalo ir balsų.

2009 m. kovo 6 d.
Atidarytas klientų aptarnavimo skyrius PPC Šiaulių „Akropolis“.

2009 m. vasario 11 d. 
Vertybinių popierių komisija patvirtino AB Šiaulių banko 100 000 000 litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinį prospektą.