2006 m.

2006 m. gruodžio 20 d.
Pasirašyta sutartis, pagal kurią  šeši pasaulio bankai  AB Šiaulių bankui suteikė 12 mln. eurų sindikuotą paskolą. Paskolos organizatorius - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, kurio įnašas sudaro  trečdalį sumos.

2006 m. gruodžio 18 d.
Juridinių asmenų registre 2006-12-18 įregistruota AB Šiaulių banko įstatų nauja redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu. Banko įstatinis kapitalas padidintas nuo 94 mln. iki 109.039.200 litų.

2006 m. gruodžio 11 d.
Nuo gruodžio 11 d. AB Šiaulių banko akcijos pradėtos kotiruoti Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) oficialiajame prekybos sąraše.

2006 m. lapkričio 29 d.
AB Šiaulių bankas ir Vokietijos finansų ir kredito kompanija „KfW Bankengruppe” pasirašė sutartį, pagal kurią  KfW  Šiaulių bankui suteikė 10 mln. eurų (34,5 mln. Lt) kreditinę liniją savivaldybių infrastruktūros projektams finansuoti.

2006 m. lapkričio 20 d.
AB Šiaulių banke įdiegta informacinių terminalų sistema.

2006 m. lapkričio 15 d.
Atidarytas naujas klientų aptarnavimo skyrius Jonavoje.  Šiuo metu bankas aptarnauja klientus 49-iuose teritoriniuose padaliniuose 29-iuose šalies miestuose.

2006 m. lapkričio 9 d.
AB Šiaulių bankas 2006 m. lapkričio 8 d. su SEB  banko grupės bendrove „SEB investicijų valdymas“ pasirašė sutartį dėl pastarosios valdomų keturių investicinių fondų vienetų platinimo Šiaulių banko filialuose.

2006 m. spalio 18 d.
AB Šiaulių bankas atidarė aštuntą klientų aptarnavimo skyrių Šiaulių mieste.

2006 m. liepos 18 d.
Šiaulių bankas užėmė pirmąją vietą bankų, teiksiančių mikrokreditus iš valstybės lėšų, atrankoje. Bankui bus suteikta 15 mln. Lt mikrokreditams teikti, t.y. daugiau kaip pusė visų LR Vyriausybės šiai programai skirtų lėšų (viso 28,8 mln. litų).

2006 m. liepos 4 d.
AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs liepos 4 d., nusprendė padidinti banko įstatinį kapitalą 15 mln. litų papildomais įnašais, išleidžiant 15 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Po padidinimo įstatinis kapitalas viršys 109 mln. Lt. 

2006 m. birželio 23 d.
Tarptautinė reitingų agentūra  „Moody’s” suteikė Šiaulių bankui ilgalaikio skolinimosi reitingą Ba3, trumpalaikio skolinimosi reitingą NP ir finansinio pajėgumo reitingą D-. 

2006 m. gegužės 31 d.
„Euromoney“ žurnalo atlikto geriausių Vidurio ir Rytų Europos kompanijų tyrimo duomenimis, paskelbtais šių metų gegužės mėnesį, Šiaulių banko strategija pripažinta viena iš kryptingiausių ir nuosekliausių Lietuvoje (penkta vieta).

2006 m. gegužės 22 d.
2006-05-19 LR Vertybinių popierių komisija patvirtino AB Šiaulių banko 45 milijonų eurų skolos vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą. Bankas neviešai išplatino pirmąją pagal šią programą išleistą 10 milijonų eurų 2 metų trukmės obligacijų emisiją. Išplatinta 100.000 vnt. paprastųjų vardinių 100 eurų nominalios vertės obligacijų.

2006 m. gegužės 12 d.
Juridinių asmenų registre 2006-05-11 įregistruoti AB Šiaulių banko įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Banko įstatinis kapitalas padidintas nuo 84,72 mln. iki 94 mln. litų.

2006 m. balandžio 5 d.
Šiaulių bankui suteikta teisė platinti Lietuvos Respublikos pinigus, turinčius numizmatinę vertę.

2006 m. kovo 20 d.
Atidaryti nauji klientų aptarnavimo skyriai Biržuose ir Ukmergėje.  Šiuo metu bankas aptarnauja klientus 47-iuose teritoriniuose padaliniuose 28-iuose šalies miestuose.

2006 m. vasario 8 d.
Juridinių asmenų registre įregistruoti AB Šiaulių banko įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Banko įstatinis kapitalas po padidinimo - 84 720 000 litų.