2004 m.

2004 m. gruodžio 21 d. 
Juridinių asmenų registre įregistruota nauja AB Šiaulių banko statuto redakcija su padidintu akciniu kapitalu. Banko akcinis kapitalas po padidinimo yra 56 mln. litų.

2004 m. rugsėjo mėn. 
Atidarytas Šiaulių banko Visagino klientų aptarnavimo skyrius.

2004 m. birželio mėn. 
Anykščiuose atidarytas 4-asis Šiaulių banko klientų aptarnavimo skyrius.

2004 m. birželio 10 d.
Juridinių asmenų registre įregistruota nauja AB Šiaulių banko statuto redakcija su padidintu akciniu kapitalu. Banko akcinis kapitalas po padidinimo yra 52,75 mln. litų.