2003 m.

2003 m. lapkričio mėn. 
Įregistruotas 48 343 940 litų Šiaulių banko akcinis kapitalas.

2003 m. rugsėjo mėn.
AB Šiaulių bankas ir bankas HSH Nordbank AG pasirašė sutartį, pagal kurią Šiaulių bankui suteikta 3 mln. eurų kredito linija.

2003 m. liepos mėn.
Nutarta likviduoti Šiaulių banko dukterinę įmonę - UAB "Šiaulių banko faktoringas".

2003 m. birželio mėn.
Įregistruotas 43 343 940 litų Šiaulių banko akcinis kapitalas.

2003 m. gegužės mėn.
Atidarytas 36-asis Šiaulių banko klientų aptarnavimo skyrius Telšiuose - banko teritorinių padalinių tinklas apėmė 20 šalies miestų.

2003 m. sausio mėn.
Šiaulių bankas kartu su Šiaurės šalių investicijų banku ir Europos Tarybos Vystymosi banku pradėjo kredituoti moterų vadovaujamą arba moterims darbo vietas kuriantį smulkųjį ir vidutinį verslą.