2002 m.

2002 m. gruodžio mėn.
Individualiems klientams pradėtas teikti vartojimo kreditas.

2002 m. gruodžio mėn.
Įregistruotas 38 021 000 litų Šiaulių banko akcinis kapitalas.

2002 m. spalio mėn.
Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ suteikė AB Šiaulių bankui ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingą B+, trumpalaikio skolinimosi reitingą B, individualų reitingą D bei paramos reitingą 5. Ilgalaikio reitingo perspektyva - stabili.

2002 m. rugpjūčio mėn.
Įsteigta antrinė Šiaulių banko įmonė - UAB „Šiaulių banko turto fondas“.

2002 m. liepos mėn.
Įsteigta antrinė Šiaulių banko įmonė - UAB „Šiaulių banko faktoringas“.

2002 m. vasario mėn.
AB Šiaulių bankas pasirašė sutartį su Dresdner Bank AG, pagal kurią suteikta 1 mln. eurų kredito linija klientams finansuoti.

2002 m. sausio mėn.
Pradėta vykdyti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) mikrokreditavimo programa.