1999 m.

1999 m. rugpjūčio mėn.
Įregistruota dukterinė Šiaulių banko įmonė - UAB „Šiaulių banko lizingas“.

1999 m. lapkričio mėn.
Šiaulių bankas tapo SWIFT organizacijos nariu.

1999 m. spalio mėn.
Bankas įstojo į EUROPAY International organizaciją.

1999 m. birželio mėn. 
AB Šiaulių bankas pasirašė sutartį su LR Finansų ministerija dėl Pasaulio banko kredito linijos privataus žemės ūkio plėtrai finansuoti.