Banko stebėtojų taryba

Aukščiausias banko valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams renka banko stebėtojų tarybą, susidedančią iš 7 narių.

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Arvydas Salda
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 1991 m. (nuo 1999 m. — tarybos pirmininkas)
Stebėtojų tarybos pirmininkas
UAB „Šiaulių banko turto fondas“ konsultantas
AB „Eglės“ sanatorijos konsultantas
UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“ valdybos narys

Nuosavybės teise turi 2,42 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.

Stebėtojų tarybos nariai

Gintaras Kateiva
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2008 m.
UAB „Litagra“ generalinis direktorius,  valdybos pirmininkas
UAB „Litagros mažmena“ direktorius

Nuosavybės teise turi 5,82 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.  

Peter Reiniger

AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2011 m.
EFSE investicijų komiteto narys ir valdybos narys.

Atstovauja ERPB, nuosavybės teise turinčiam 18,24 % akcijų ir balsų; su kartu veikiančiais asmenimis turi 39,10 % akcijų ir balsų.

Valdas Vitkauskas
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2014 m.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) vyriausiasis bankininkas
„Mobiasbanca - Societe Generale“ grupės (Moldova) banko tarybos narys

Atstovauja ERPB, nuosavybės teise turinčiam 18,24 % akcijų ir balsų; su kartu veikiančiais asmenimis turi 39,10 % akcijų ir balsų.

Ramunė Vilija Zabulienė
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narė nuo 2012 m.
Ministro patarėja LR kultūros ministerijoje

Banko akcijų neturi.

Darius Šulnis

Darius Šulnis 
AB Šiaulių banko  stebėtojų tarybos narys nuo 2016 m. gegužės 9 d.
AB „Invalda INVL“ prezidentas ir valdybos narys
UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
UAB „Invalda LT Investments“ direktorius ir valdybos narys
AB „INVL Baltic Farmland“ valdybos narys
UAB „Litagra“ valdybos narys
IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys
AB „INVL atklatais pensiju fonds“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys 

Nuosavybės teise akcijų neturi, atstovauja akcininkui, turinčiam 6,79 proc. banko akcijų; kartu su kitais kartu veikiančiais asmenimis turi 39,10 proc. akcijų ir balsų.

Martynas Česnavičius

Martynas Česnavičius
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2016 m. gegužės 9 d.
UAB „Malsena plius“ valdybos pirminkas
AB „Baltic Mill“ valdybos pirmininkas
UAB „D Investicijų valdymas“ valdybos narys ir direktorius
UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ valdybos narys
UAB „Litagra“ valdybos narys
„AS Rigas Dzirnavnieks“ valdybos narys
„Amber Trust II Management SA“ valdybos narys
„Amber Trust Management SA“ valdybos narys
UAB „Atradimų studija“ valdybos narys
„Kitron ASA“ valdybos narys
„Fund Amber Trust I S.C.A.“ patarėjas
„Amber Trust II S.C.A“ patarėjas
UAB „Pro Finance“ patarėjas
„KJK management S. A.“ patarėjas

Nuosavybės teise akcijų neturi, atstovauja akcininkui, turinčiam 0,39 proc. banko akcijų; kartu su kitais kartu veikiančiais asmenimis turi 39,10 proc. akcijų ir balsų.