Bendras akcijų skaičius ir bendras balsų skaičius

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną:

  • bendras banko akcijų skaičius - 314 573 731;
  • balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius - 314 573 731.