Investuotojo kalendorius

Informaciją investuotojams 2018 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2018-02-28  –  2017 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2018-03-08  –  pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam VAS;

2018-03-29  –  eilinio VAS sprendimai;

2018-03-29  –  2017 m. audituota metinė informacija;

2018-05-07  –  2018 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2018-08-06  –  2018 m. pusmečio tarpinė informacija;

2018-11-05  –  2018 m. devynių mėnesių tarpinė informacija.

Pasirinkto laikotarpio investuotojų kalendorius: