Stambiausi akcininkai

2018-06-30

Eil.Nr.

Akcininkas

Akcijų dalis

1

ERPB

18,24

2

Swedbank AS (Estonia) clients

9,28

3

AB 'Invalda INVL'

6,79

4

Kateiva Gintaras

5,82

5

Butkus Algirdas

3,10

6

Įmonių grupė 'Alita' AB

2,75

7

UAB prekybos namai 'Aiva'

2,44

8

Montvilienė Janina

2,30

9

Salda Arvydas

2,28

10

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

1,91