Stambiausi akcininkai

2018-12-31

Eil.Nr.

Akcininkas

Procentais nuo visų akcijų

   1

ERPB

26,02

   2

Swedbank AS (Estonia) clients

9,34

   3

AB 'Invalda INVL'

5,48

   4

Kateiva Gintaras

5,26

   5

Butkus Algirdas

2,80

   6

Įmonių grupė 'Alita' AB

2,49

   7

UAB prekybos namai 'Aiva'

2,19

   8

Montvilienė Janina

2,08

   9

Salda Arvydas

2,06

  10

Vyšniauskas Darius

1,66