Informacija apie išleistas akcijas

Į viešąją apyvartą yra išleistos 543 583 406 paprastosios vardinės 0,29 EUR nominalios vertės akcijos. Akcijų suteikiamų balsų skaičius 543 583 406.  Bendra išleistų akcijų nominali vertė – 157 639 187,74  EUR

Banko akcijomis prekiaujama NASDAQ Baltijos rinkoje, jos yra Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše.