Informacija apie išleistas akcijas

Į viešąją apyvartą yra išleistos 452 986 172 paprastosios vardinės 0,29 EUR nominalios vertės akcijos. Akcijų suteikiamų balsų skaičius 452 986 172.  Bendra išleistų akcijų nominali vertė – 131 365 989,88  EUR

Banko akcijomis prekiaujama NASDAQ Baltijos rinkoje, jos yra Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše.